Hoppa till innehåll

Vinstförbud för friskolor – 87 000 elever förlorar sin skola

Vinstförbud och sänkt skolpeng för friskolor kommer leda till nedlagda skolor. En uppskattning visar att nästan 87 000 grundskoleelever kommer stå utan skola. 278 av landet 290 kommuner kommer påverkas.

– En sänkt skolpeng och vinstförbud för friskolor kommer skapa enorma problem för kommunerna. Enligt en uppskattning riskerar varannan friskola att läggas ned och det blir kommunernas ansvar att ta hand om deras elever, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega:

– Man kan fråga sig hur Västerås stad på kort sikt ska kunna ta emot 2 193 elever eller hur Helsingborg ska bereda skolplats åt ytterligare 1 742 grundskoleelever?

Mot bakgrund av Socialdemokraternas förslag om sänkt skolpeng och vinstförbud för friskolor, har Almega undersökt vilka konsekvenser en nedlagd eller kraftigt reducerad fristående skolbransch skulle få, något som hittills inte gjorts. Med en sänkt skolpeng och ett vinstförbud kommer en stor del av de fristående skolorna inte längre att vara lönsamma. Och med lönsamheten försvinner även förutsättningar för att bedriva någon verksamhet.

– Det är folkbokföringskommunen som ansvarar för att skolplikten uppfylls. Enligt våra uppskattningar kommer landets kommuner på kort sikt behöva ta emot nästan 87 000 friskoleelever om förslagen blir verklighet. Och då har vi bara räknat på grundskolan, säger Andreas Åström.

Sammanlagt går det drygt 400 000 barn och ungdomar i fristående skolor och förskolor. Av dem går 172 000 elever i grundskolan.

– Problemen kommer uppstå över hela landet. Många elever går i grundskolan utanför sin hemkommun och det är endast 12 av landets 290 kommuner som inte har någon friskoleelev bland invånarna, säger Andreas Åström.

Omräknat till antal skolor innebär 87 000 elever att kommunerna måste etablera 371 nya skolor. Och detta i ett läge där många kommuner redan börjar få ont om skolplatser.

– Dessvärre saknas lösningar på den situation som skulle uppstå. Extrema kostnader och avtalsjuridik gör det orealistiskt att tro att den ideella sektorn eller kommunerna kan täcka upp eller ta över befintliga verksamheter. Dessutom har nästan hälften av friskolelärarna svarat i en undersökning att de inte skulle ta jobb i en kommunal skola, även om deras skola försvann, säger Andreas Åström:

– Istället för att tvinga mängder av friskolor att lägga ned, underkänna hundratusentals människors val och rasera deras livspussel, borde fokus ligga på skolans viktigaste uppgift: Att förmedla kunskap. För detta krävs ordning och reda i klassrummet, kompetenta lärare samt att kvaliteten höjs så att så många som möjligt får en god utbildning.

Tio-i-topp, antal elever som kommunerna får ta över

KommunAntal elever*
Stockholm11 156
Göteborg5 773
Malmö2 461
Uppsala2 339
Västerås2 193
Nacka1 955
Täby1 817
Helsingborg1 742
Norrköping1 658
Örebro1 652

*Tabellen anger hur många friskoleelever som varje kommun måste bereda plats för i den kommunala grundskolan om förslagen om sänkt skolpeng till friskolor och vinstförbud blir verklighet givet det mycket konservativa antagandet att hälften av friskolorna tvingas lägga ned, jämnt fördelat över landet.