Hoppa till innehåll
rapport almega friskolornas vinstförbud

Ny rapport: Vilka konsekvenser får friskolornas vinstförbud för elever och kommuner?

Vinstförbud och sänkt skolpeng för friskolor kommer leda till nedlagda skolor. Enligt Almegas rapport kommer nästan 87 000 grundskoleelever stå utan skola. Det motsvarar 371 hela grundskolor och 278 av landets 290 kommuner kommer påverkas.

Almegas rapport Vilka konsekvenser får friskolornas vinstförbud för elever och kommuner? undersöker vilka konsekvenser en nedlagd eller kraftigt reducerad fristående skolbransch skulle få. Bakgrunden är Socialdemokraternas förslag om sänkt skolpeng och vinstförbud för friskolor och avsaknaden av konsekvensanalyser kopplade till förslagen.

87 000 elever utan skola

Med en sänkt skolpeng och ett vinstförbud kommer en stor del av de fristående skolorna inte längre att vara lönsamma. Och med lönsamheten försvinner även förutsättningarna för att bedriva en verksamhet. Rapporten utgår från ett relativt positivt scenario där endast hälften av de fristående grundskolorna tvingas lägga ned. Resultaten är att landets kommuner behöver ta emot nästan 87 000 friskoleelever, vilket motsvarar 371 fullbelagda grundskolor.

278 av 290 kommuner drabbas

Sammanlagt går det drygt 400 000 barn och ungdomar i fristående skolor och förskolor. Av dem går 172 000 elever i grundskolan. Eftersom det är folkbokföringskommunen som ansvarar för att skolplikten uppfylls kommer problemen dessutom att uppstå över hela landet. Många elever går i grundskolan utanför hemkommunen och hela 278 av landets 290 kommuner har friskoleelever bland invånarna.

Siffror för varje kommun

Rapporten redovisar även på kommunnivå hur många friskoleelever som kommunerna behöver ta emot om förslagen blir verklighet och friskolor tvingas lägga ned.