Hoppa till innehåll

Med företagskulturen fortsatt i centrum

När rekommendationen om distansarbete lyfts bort tar ManpowerGroup lärdomarna från pandemin för att forma framtidens organisation: ”Om det är något pandemin har visat oss är det hur viktiga kulturfrågorna är för ett företag”, säger förhandlingschef Magnus Nordkvist. 

När Folkhälsomyndigheten rekommenderade distansarbete hörsammade ManpowerGroup uppmaningen och nu när restriktionerna lyfts är myndighetens linje fortsatt utgångspunkt: 

– Genom att hantera pandemin fick vi bekräftat att vi som organisation hade en bra bas att stå på. Dels i form av regelverk och kollektivavtal som tillät distansarbete, dels med teknik som gjorde det möjligt, och överordnat allt en företagskultur som gav oss rätt förutsättningar. Man kan säga att teknik trumfar juridik, men kultur slår teknik – och alla tre delar behöver hanteras, slår förhandlingschef Magnus Nordkvist fast.  

Han menar också att de hade en fördel i och med att distansarbete är en del av affärsmodellen: 

– Vi har faktiskt alltid jobbat med detta i och med att vi finns i hela världen och vi finns ute hos kund. Men jag kan inte nog understryka att det är företagskulturen som är avgörande i all förändringsledning, inte minst när det sker i en extrem situation som den pandemin innebar. Då måste företagskulturen måste genomsyra allt vi gör.

Kultur viktigare än plats

När många andra arbetsgivare har börjat kommunicera policys och regelverk för hur återgången till den gemensamma arbetsplatsen ska organiseras, väljer ManpowerGroup att hålla diskussionen internt levande internt. 

– Vår linje och det vi har kommunicerat hela tiden är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Magnus Nordkvist menar att det ofta tenderar att läggas för stort fokus på själva platsen där arbetet ska utföras, när han istället tycker att det borde handla om hur vi är mot varandra, i bemötande och kommunikation. 

– Om det är något pandemin har visat oss är det hur viktiga kulturfrågorna är för ett företag – hur vi lär oss av varandra och hur vi får varandra att växa, säger han och fortsätter: 

Kompetensbehovet största utmaningen

– Det jag ser som den stora utmaningen i den föränderliga värld vi lever i, är frågan om hur vi löser kompetensbehovet, oavsett om det är geografiskt i en viss landsända eller över landsgränser. Det pandemin har tvingat oss till är att snabbare hitta nya processer och sätt att arbeta. Distansarbete innebär till exempel nya möjligheter till arbete från platser där det i dag finns få jobb.  

Den exakta formen för arbetsplatsen är alltså något ManpowerGroup lägger mindre vikt vid, istället fortsätter de att sätta företagskulturen i centrum: 

– Den stora frågan för oss är hur kunderna vill ha sin tjänsteleverans i framtiden? Vi kan ge våra tankar och idéer, men framför allt måste vi följa kundernas önskemål.