Hoppa till innehåll

– Ann har en gedigen och unik erfarenhet av många olika roller från privata näringslivet, akademin och det politiska systemet. Det tillsammans med hennes bakgrund som chefsekonom på Svenskt Näringsliv och erfarenhet av den svenska arbetsmarknadsmodellen gör henne särskilt lämplig att leda Almegas verksamhet in i framtiden, säger Marcus Kristiansson styrelseordförande Almega AB.

Ann Öbergs uppdrag är att fortsätta leda Almega i den förändringsresa som pågår, och den omställning arbetslivet står inför.

– Det handlar om att ta vid och bygga vidare på det förändringsarbete som Almega genomfört de senaste åren. Att fortsätta utveckla Almega med målet att ständigt vara Sveriges främsta och ledande arbetsgivarorganisation. Att Almega ska uppfattas som en konstruktiv part och som leder arbetet med att forma framtidens arbetsliv, menar Marcus Kristiansson.

– Jag är hedrad och förstås glad över förtroendet att leda Sveriges främsta arbetsgivarorganisation. Almega utgör en viktig del av samhället i kraft av våra över 11.000 medlemsföretag som alla finns inom den växande tjänstesektorn. I en tid då arbetslivet är inne i en stor förändring och där utvecklingen går i allt snabbare takt, att då få vara med och leda oss in i framtiden är något som jag ser fram emot, säger Ann Öberg.

– I en värld där den globala konkurrensen är knivskarp och där utvecklingen går i allt snabbare takt behöver vi tillsammans med de fackliga organisationerna, politiken och våra medlemsföretag samverka i allt högre grad. Vi måste ständigt ha fokus på medlemsnytta, att fortsätta vara relevanta för våra nuvarande medlemsföretag men också attrahera nya medlemsföretag. Inte minst nya framväxande branscher, avslutar Marcus Kristiansson.

Ann Öberg tillträder sitt uppdrag som vd samt förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden den 9 december 2021.

Ann Öbergs bakgrund i korthet

  • 2003: Fil Dr Nationalekonomi, Uppsala universitet
  • 2003-2013: Olika roller på Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet
  • 2013: Chefekonom samt samhällsekonomisk chef, Svenskt Näringsliv
  • 2016: Chefekonom och chef för makroanalys och strategi, Handelsbanken
  • 2018: Global analyschef, Handelsbanken
  • 2019: Chef marknadsstrategi och affärsutveckling, Handelsbanken
  • 2021: Nordisk chef för myndighetsrelationer och affärsstrategi, Klarna