Hoppa till innehåll
Engineer or architect teamwork working on construction project with building model and blueprint in office. Construction concept.

Rapport: Tusentals nya jobb i tjänstesektorn med sänkta marginalskatter

Sänkta marginalskatter på arbete skulle skapa 9 000 nya jobb inom företagstjänster och dess underleverantörer. Dessutom skulle sänkningen indirekt skapa tusentals fler jobb i övriga delar av näringslivet. Detta visar en ny rapport från Almega.

Företagstjänster har en nyckelfunktion i ekonomin. Det handlar om kunskapsintensiva företag inom bland annat teknik, IT, arkitekttjänster, transport och logistik, vars tjänster har hjälpt övriga näringslivet till sänkta kostnader, höjd kvalitet och ökad konkurrenskraft. Närmare 900 000 personer arbetar inom företagstjänster, en fördubbling på 25 år.

Europas högsta marginalskatter

Trots att värnskatten togs bort 2020 har Sverige fortfarande Europas högsta marginalskatter på arbete. Marginalskatterna är höga för de som arbetar inom kunskapsintensiva företagstjänster. Sju av tio civilingenjörer och sex av tio IT-utvecklare har en marginalskatt på 52,5 procent eller högre.

Almega har undersökt hur en sänkning av den statliga inkomstskatten skulle påverka sysselsättningen inom företagstjänster och vilka effekter som sänkta marginalskatter i sin tur skulle få inom andra delar av näringslivet.

Stora spridningseffekter

Rapporten visar att sänkta skatter på arbete är ett effektivt sätt att stimulera personer med värdefull utbildning och yrkeserfarenhet att arbeta mer och ta ytterligare ansvar i arbetet. Mer arbete inom kunskapsintensiva företagstjänster kommer att öka tillväxten inom branschen men också få spridningseffekter till övriga ekonomin.

Tusentals nya jobb

Om den statliga inkomstskatten halveras skulle minst 9 000 nya jobb skapas inom företagstjänster och dess underleverantörer. Utöver dessa nya jobb skulle sannolikt flera tusen ytterligare jobb skapas i närliggande branscher. Nya jobb skulle inte bara skapas inom kunskapsintensiva yrken. Vart fjärde nytt jobb skulle tillkomma inom yrken som inte direkt berörs av sänkta marginalskatter.