Hoppa till innehåll

Rapport: Föräldrar i utsatta områden gillar det fria skolvalet

Inställningen till friskolor och det fria skolvalet är positiv i särskilt utsatta områden. Det visar en undersökning där Demoskop, på uppdrag av Almega, frågat föräldrar till grundskolebarn bosatta i 29 utsatta områden.

Almega har låtit Demoskop genomföra en undersökning i de områden runt om i Sverige som är klassade som särskilt utsatta*. 500 vårdnadshavare till barn i grundskoleåldern fick svara på frågor om vad de anser om skolvalet och kvaliteten i skolan.

Resultaten visar att föräldrar i de särskilt utsatta områdena är positiva till friskolor och det fria skolvalet. Det visar sig exempelvis vara vanligare än i övriga landet att barnen går i en friskola, 19 procent jämfört med 15 procent på riksnivå.

God kunskap om det fria skolvalet

Undersökningen visar också att föräldrarna i de särskilt utsatta områdena har god kunskap om den svenska skolan samt att de känner till, använder sig utav och uppskattar det fria skolvalet. Hela 92 procent av föräldrarna vet att de har rätt och möjlighet att välja skola, 82 procent har också valt skola för sina barn och 31 procent har bytt skola utan att flytta. 38 procent har funderat på att byta skola.

Enligt undersökningen tycker föräldrarna i de särskilt utsatta områdena också att valfriheten har stor betydelse. Så stor andel som 88 procent tycker det är viktigt att kunna välja skola – endast tolv procent tycker det är oviktigt. En överväldigande majoritet av föräldrarna lägger med andra ord stor vikt vid rätten att välja skola.

Friskoleföräldrar mer positiva

Ser man på vilka faktorer som föräldrarna tycker är viktigast när det gäller val av skola till sina barn tycker endast en av hundra att det viktigaste är att skolans elever har en bakgrund som liknar det egna barnets. I stället prioriterar föräldrarna sådant som en hög andel behöriga lärare, en trivsam miljö samt att skolan uppvisar goda resultat.

Vårdnadshavare bosatta i de särskilt utsatta områdena och med barn i friskolor har överlag en positiv uppfattning om friskolor. De tycker exempelvis i högre utsträckning att det egna barnets skola är bra. Fyra av tio föräldrar med barn i friskolor anser att barnets skola är mycket bra, jämfört med endast tre av tio föräldrar vars barn går i en kommunal skola.

Fler upplever studiero

Undersökningen visar också att friskoleföräldrarna är mer benägna att rekommendera barnets skola till andra. 92 procent av föräldrarna i de särskilt utsatta områdena skulle rekommendera sitt barns friskola, vilken kan jämföras med 82 procent bland föräldrar med barn i kommunal skola. I Skolinspektionens stora skolenkät från 2020, som täcker hela befolkningen, svarade 79 procent att de skulle rekommendera sitt barns skola.

Jämförelsen med Skolenkäten är intressant även ur andra perspektiv. 86 procent av friskoleföräldrarna i de särskilt utsatta områdena anser att barnet har studiero i skolan, jämfört med endast 63 procent i Skolinspektionens enkät.

* Enligt Polisen är 22 områden i Sverige klassade som särskilt utsatta. De 29 områden som Demoskops/Almegas undersökning omfattar utgörs av dessa, eller av mindre områden inom dessa, därav 29 områden.