Hoppa till innehåll

Ny rapport: Tusentals nya jobb i tjänstesektorn med sänkta marginalskatter

Sänkt marginalskatt på arbete skulle skapa 9 000 nya jobb inom företagstjänster och dess underleverantörer. Dessutom skulle sänkningen indirekt skapa tusentals fler jobb i övriga delar av näringslivet. Detta visar en ny rapport från Almega.

Företagstjänster har en nyckelfunktion i ekonomin. Det handlar om kunskapsintensiva företag inom bland annat teknik, IT, arkitekttjänster, transport och logistik, vars tjänster har hjälpt övriga näringslivet till sänkta kostnader, höjd kvalitet och ökad konkurrenskraft. Närmare 900 000 personer arbetar inom företagstjänster, en fördubbling på 25 år.

Trots att värnskatten togs bort 2020 har Sverige fortfarande Europas högsta marginalskatter på arbete. Marginalskatterna är höga för de som arbetar inom kunskapsintensiva företagstjänster. Sju av tio civilingenjörer och sex av tio IT-utvecklare har en marginalskatt på 52,5 procent eller högre.

– Sänkta skatter på arbete är ett effektivt sätt att stimulera personer med värdefull utbildning och yrkeserfarenhet att arbeta mer och ta ytterligare ansvar i arbetet. Mer arbete inom kunskapsintensiva företagstjänster kommer att öka tillväxten inom branschen men också få spridningseffekter till övriga ekonomin, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Almega har undersökt hur en sänkning av den statliga inkomstskatten skulle påverka sysselsättningen inom företagstjänster och vilka effekter detta i sin tur skulle få inom andra delar av näringslivet.

– Om den statliga inkomstskatten halveras skulle minst 9 000 nya jobb skapas inom företagstjänster och dess underleverantörer. Utöver dessa nya jobb skulle sannolikt flera tusen ytterligare jobb skapas i närliggande branscher, säger Patrick Joyce:

– Nya jobb skulle inte bara skapas inom kunskapsintensiva yrken. Vart fjärde nytt jobb skulle skapas inom yrken som inte direkt berörs av den sänkta marginalskatten.