Hoppa till innehåll

Klart med nytt friskoleavtal med lärarna

Förhandlingarna mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har resulterat i ett nytt avtal för anställda i fristående skolor och förskolor.

– Det är glädjande att vi har kunnat komma till avslut i förhandlingarna och teckna avtal om allmänna anställningsvillkor och fortsatt lokal lönebildning. Förhandlingarna har varit konstruktiva där bägge parter har velat hitta lösningar och villkor som fungerar långsiktigt, säger Åsa Ramel, ansvarig förhandlare för friskoleavtalet för Almega Tjänsteföretagen.

Friskoleavtalet är det största läraravtalet för privatanställda på skolor och förskolor och löpte ut den 31 augusti. Förhandlingarna har skett mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds gemensamma förhandlingsorganisation Lärarnas Samverkansråd.

Det nya avtalet löper under 24 månader, från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2023.

Avtalet omfattar ca 700 medlemsföretag inom Almega Tjänsteföretagen och totalt omkring 15 000 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknade Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.