Hoppa till innehåll

Friskolor populära i de särskilt utsatta områdena

Föräldrar i särskilt utsatta områden uppskattar det fria skolvalet. Detta enligt en undersökning där Demoskop frågat föräldrar i 29 särskilt utsatta områden och som har barn i grundskolan.

– Med tanke på hur många som har åsikter om hur friskolesystemet fungerar i utsatta områden är det märkligt att ingen frågat de som faktiskt bor där. Vi har därför valt att fråga dem som verkligen berörs, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Resultaten av undersökningen, som Demoskop gjort på uppdrag av Almega, visar bland annat att det är vanligare i de särskilt utsatta områdena än bland befolkningen i allmänhet att barnen går i en friskola. 19 procent av de svarande anger att deras barn går i en friskola, jämfört med 15 procent på riksnivå.

Undersökningen visar också att en stor majoritet av föräldrarna i de särskilt utsatta områdena känner till, använder och uppskattar det fria skolvalet. Hela 92 procent av föräldrarna vet att de har möjlighet att välja skola och 82 procent har också valt skola för sina barn. Föräldrarna i de särskilt utsatta områdena anser också att valfriheten är värdefull och 88 procent tycker det är viktigt att kunna välja skola.

– Det är också intressant att titta på vad föräldrarna prioriterar när det väljer skola till sina barn. Bara en av hundra tycker att det viktigaste är att skolans elever har en bakgrund som liknar det egna barnets. Ibland hör man att skolvalet skulle bidra till att stora elevgrupper hamnar i ett självvalt utanförskap, men det är inget som vår undersökning visar, säger Andreas Åström.

Enligt underökningen tycker 39 procent av föräldrarna i de särskilt utsatta områdena och med barn i en friskola att barnets skola är mycket bra. Motsvarande andel bland föräldrar vars barn går i en kommunal skola är 29 procent. 92 procent av friskoleföräldrarna skulle rekommendera sitt barns skola jämfört med 82 procent bland föräldrar med barn i kommunal skola. I Skolinspektionens stora skolenkät från 2020, som täcker hela befolkningen, var den andelen 79 procent.

– Att jämföra vår undersökning med Skolenkäten är också intressant sett till studiero. Enligt Skolenkäten upplever 63 procent av eleverna i Sverige att det är studiero i skolan. Denna andel är enligt vår undersökning 86 procent bland friskoleföräldrar i särskilt utsatta områden, säger Andreas Åström, och fortsätter:

– Innan man fattar beslut i en fråga är det rimligt att väga in all fakta. Om förslagen att kraftigt sänka skolpengen, som presenteras i utredningen En mer likvärdig skola, genomförs så blir det ekonomiskt omöjligt att driva friskolor. Friskolor är en förutsättning för människors skolval och det fria skolvalet är enligt vår undersökning något som föräldrarna i de särskilt utsatta områdena verkligen uppskattar.