Hoppa till innehåll

– Den privata tjänstesektorn är äntligen tillbaka på nivåer som rådde innan Coronautbrottet. I juli var produktionen i tjänstesektorn 1,8 procent högre än i januari 2020, rensat för säsongsvariationer, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för tjänsteindikatorn.

Produktionstillväxten tycks dessutom fortsätta öka med tjänsteföretag med kunder inom industrin, byggsektorn och på exportmarknaden i spetsen. Produktionen av företagstjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var i juli 2021 hela 17,1 procent högre än i januari 2020. För tjänstebranscher som säljer till hushåll går dock återhämtningen trögare.

– För företag inom kultur, nöje och fritid, exempelvis teatrar, sportanläggningar och gym, samt resebranschen är krisen inte ännu inte över och omsättningen är fortfarande betydligt lägre än innan pandemin. Samtidigt finns det ett ljus i tunneln i och med att restriktionerna snart tas bort, säger Patrick Joyce.

Sett till sysselsättningen har Coronapandemin varit kostsam för den privata tjänstesektorn. Men två av tre jobb som försvann under pandemin har nu kommit tillbaka.

– När läget var som värst var närmare 80 000 jobb försvunna i tjänstesektorn. Antalet har nu minskat till 25 000 och företagen är förhoppningsfulla om att jobbtillväxten kommer att hålla i sig, säger Patrick Joyce.

Att tjänstesektorn är tillbaka syns även i att antalet varsel om uppsägningar samt Almegas rådgivningsärenden gällande personalneddragningar är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Istället har bristen på arbetskraft, ett stort problem för tjänsteföretagen mellan 2016 och 2019, börjat öka igen.

– Redan innan sommaren var bristen på personal det största hindret för fler än vart fjärde tjänsteföretag och problemet är nu i princip ett lika stort som en svag efterfrågan. Störst svårigheter att hitta personal har datakonsulter samt juridiska och ekonomiska konsulter, säger Patrick Joyce.

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn vilken svarar för 52 procent av Sveriges BNP och 47 procent av sysselsättningen.