Hoppa till innehåll

Almega om budgetpropositionen: Splittrad budget – för lite till jobben

Regeringens sista budgetproposition före valet är en splittrad produkt. Vissa förslag är bra men det saknas tillräckliga satsningar på att minska långtidsarbetslösheten och se till att företagens kompetensförsörjning tryggas, anser tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

Ekonomin är på väg upp ur krisen och jobben börjar komma tillbaka även i de tjänstebranscher som drabbades hårdast. Nu återkommer en del av de problem Sverige hade före Coronakrisen. Långtidsarbetslösheten växer samtidigt som det börjar det bli ont om kompetens i vissa branscher.

– Regeringens budget gör inte tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem trots rekordhöga nya utgifter. Budgeten är splittrad och de nya utgifterna plottrats bort på för många ändamål, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Enligt Patrick Joyce finns det dock förslag i budgeten som är bra. Sänkningen av inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare är välkommen likaså nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga. Det är alltid bra med skattesänkningar som gör det lättare för företagen att skapa fler jobb även om en bredare och permanent sänkning skulle göra mer nytta. Satsningen på fler platser i arbetsmarknadsutbildning är bra men måste vara betydligt större om fler arbetslösa ska kunna fylla luckor i bristyrken.

– Tyvärr går flera av förslagen i budgeten i rakt motsatt riktning. Över tio miljarder kronor satsas på ökad ledighet genom familjeveckan, höjd sjukpenning och sänkt skatt för sjukskrivna. Det motverkar arbetslinjen och kommer att göra det svårare få fler människor tillbaka i arbete, säger Patrick Joyce.