Hoppa till innehåll
A fun climbing wall at a kids playground

Ny rapport på gång: Föräldrar i utanförskapsområden gillar det fria skolvalet

I debatten om det fria skolvalet hamnar utanförskapsområdena ofta i fokus. Men det talas mer om människorna där, än med dem. Almega har därför frågat föräldrarna i Sveriges särskilt utsatta områden, och det visar sig att de både känner till och gillar valfriheten i skolan. Detta framkommer i en ny rapport som Almega presenterar inom kort.

– Hela 92 procent av föräldrarna i särskilt utsatta områden känner till det fria skolvalet. Dessutom uppger 82 procent att de har valt skola för sina barn, säger Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på Almega och författare till rapporten.

Rapporten bygger på en undersökning bland vårdnadshavare till barn i grundskolan som Almega låtit Demoskop göra i 29 särskilt utsatta områden, enligt polisens definition.

Det fria skolvalet viktigt

– 19 procent av föräldrarna uppger att de har valt att sätta sina barn i en friskola. Det är en högre siffra än för hela befolkningen, där endast 15 procent av grundskoleeleverna går i en friskola. Dessutom anger nästan var tredje att de någon gång bytt skola åt sitt barn utan att flytta, vilket är precis vad valfriheten handlar om, säger Fredrik Segerfeldt.

Föräldrarna fick inte bara frågor om de känner till och använder det fria skolvalet, utan även om vad de tycker om valfriheten i skolan.

– Hela 88 procent tycker det är viktigt att kunna välja skola. Vår undersökning visar alltså att det fria skolvalet har ett mycket starkt stöd i denna befolkningsgrupp, säger Fredrik Segerfeldt.

Elevernas bakgrund inte viktigast

Det finns också en uppfattning bland friskolemotståndare att friskolesystemet är en avgörande faktor bakom ett självvalt, kulturellt betingat utanförskap.

– Farhågan att friskolor skulle bidra till att försätta mängder av elever i självvalt utanförskap är överdriven. Endast en av hundra svarande föräldrar anser att det allra viktigaste när de väljer skola åt sina barn är att eleverna har en bakgrund liknande det egna barnets, säger Fredrik Segerfeldt.

Rapporten kommer att presenteras 10 september.