Hoppa till innehåll

Nya regler för personaloptioner är bra för tjänstesektorn

Skattereglerna för personaloptioner ska bli mer förmånliga, meddelar regeringen och samarbetspartierna. Enligt Almegas vd kommer förändringen att stärka återväxten av nya företag och inte minst gynna snabbväxande kunskapsintensiva tjänsteföretag.

I slutet av förra året presenterade Almega rapporten De nyskapande företagen som studerade 200 utvalda nya innovativa företag som startats i Sverige sedan 2010. Drygt hälften av dem verkar inom tjänstesektorn och fyra av fem företag har tjänster som en viktig del av sitt erbjudande. En stor del av de nya företagen har digitalisering som en bärande del av sin verksamhet.

– Förslaget om mer gynnsamma skatteregler rörande personaloptioner är bra och kommer att ge främst snabbväxande kunskapsintensiva tjänsteföretag ökade möjligheter att locka till sig kompetens, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Förslaget från regeringen och samarbetspartierna C och L omfattar bolag med maximalt 150 anställda och en omsättning på upp till 280 miljoner kronor. Detta kan jämföras med tidigare 50 anställda och 80 miljoner kronor.

– För ett nystartat företag kan det vara svårt att erbjuda höga löner och då är delägarskap ett bra alternativ. Att skattereglerna för personaloptioner nu blir mer gynnsamma kommer stärka framväxten av nya tjänsteföretag i Sverige, säger Thomas Erséus.

Reglerna ska enligt regeringen träda i kraft den 1 januari 2022.