Hoppa till innehåll

Så kan sänkta arbetsgivaravgifter skapa nya jobb

Enligt en ny rapport skulle sänkta arbetsgivaravgifter kunna skapa 107 000 nya jobb i Sverige. Möt två tjänsteföretag som ger sin syn på vad förslaget skulle kunna innebära för deras branscher – där kompetensbrist och höga kostnader för att nyanställa hämmar tillväxtmöjligheterna.

I dag är arbetskraftskostnaderna inom den svenska tjänstesektorn de sjätte högsta i Europa och arbetsgivaravgifterna i Sverige är de högsta inom hela EU. För ett företag som i3tex, som säljer konsulttjänster inom allt från medicinteknik till verkstadsindustri, påverkar de höga lönekostnaderna företagets utvecklingsmöjligheter i allra högsta grad, menar Sara Lindmark, CEO på i3tex

– Vi säljer inga fysiska produkter, utan våra medarbetares kunskap är kärnan i allt. En sänkning av arbetsgivaravgifterna enligt Almegas förslag skulle för oss innebära cirka tre miljoner i sänkta lönekostnader per år, vilket skulle kunna ge oss möjlighet att satsa på vidareutbildning i en helt annan utsträckning än vi kan i dag.

Kompetensutveckling behövs

Sara Lindmark påpekar att det råder en missmatch på dagens arbetsmarknad, mellan branschens behov av specifik kompetens och de som är arbetslösa. Företagen har ett intresse av att hjälpa till att överbrygga det kompetensgapet, menar hon, men för att ha råd behövs fler insatser:

– Vi har inte sagt upp personal under pandemin, utan satsat på utbildning istället, men pandemin har också skyndat på den digitala transformationen som gör det lättare att jobba platsoberoende. För att inte jobben ska försvinna ut i Europa måste vi ha konkurrenskraftiga villkor även i Sverige. Våra kunder efterfrågar kvalitativ leverans och hållbarhet, men de ser också till priset, säger Sara Lindmark och fortsätter:

– En sänkt arbetsgivaravgift skulle kunna fungera som en möjliggörare, genom att fler företag skulle ha råd att satsa på både utbildning av befintlig personal och kunna ge arbetslösa praktisk erfarenhet som komplement till de utbildningsinsatser som redan görs.

Satsa på framtidsbranscher

Sara Lindmark får medhåll av Sofia Gerstenfeld, vd på Visma Enterprise. Även hon brottas med frågan hur företaget ska kunna växa när det innebär stora kostnader att nyanställa. Visma Enterprise säljer system som automatiserar och effektiviserar processer inom bland annat lön och bemanning, en komplex verksamhet där det tar lång tid att lära upp en nyanställd till att bli tillräckligt insatt för att kunna bli produktiv och lönsam:

– Under introduktionstiden behöver dessutom befintlig personal avsätta tid för att utbilda den nyanställda, tid som därmed inte kan läggas på betalande kunder. Och att det råder brist på människor med kompetens inom både IT och lönefrågor gör att vi som är konkurrenter inom samma bransch ofta hämtar nya medarbetare från varandra, säger Sofia Gerstenfeld. De höga kostnaderna för att nyanställa hämmar därför tillväxten, menar hon.

– Förslag om arbetsgivaravgifter kritiseras ofta för att det bara skulle innebära att företagen tjänar mer pengar, men det jag brottas med dagligen är snarare hur vi ska kunna växa och samtidigt leva upp till lönsamhetskrav när det är så dyrt att investera i nyanställda. Jag kan tycka att det skulle vara bra att satsa på framtidsbranscher som har möjlighet att växa, istället för att bara rikta stödåtgärder till branscher i kris.

Genom att ge företag som verkar inom branscher med stor tillväxtpotential bättre förutsättningar för att lyckas, kan samhället vinna mycket, menar hon:

– I takt med att digitaliseringsresan fortsätter kommer det att bli allt fler som måste kompetensutvecklas för att inte hamna utanför arbetsmarknaden när deras jobb försvinner. Kan vi göra det billigare att anställa minskar omställningskostnaderna för dessa individer och det blir lättare att säkra kompetensförsörjningen i Sverige. Vi verkar i en framtidsbransch och jag skulle önska att det fanns större fokus på vad som behöver göras för att vi ska lyckas ännu bättre.