Överenskommelser om ändringar i avtalet med Sveriges läkar­förbund för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F)