Tillsvidare­avtalet med Vision bransch Företagshälsovård (D) har justerats