Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator: Återhämtning – men inte för alla

Återhämtningen inom tjänstesektorn fortsätter. På sina håll. Tjänstesektorn har tagit tillbaka två tredjedelar av raset under Coronakrisen. Produktionen under fjärde kvartalet ifjol var endast 2,2 procent lägre än året innan och enligt Almegas tjänsteindikator har återhämtningen fortsatt under 2021.

Drygt ett år in i krisen är läget för tjänstesektorn tudelat. Medan krisen fortfarande är djup för hotell och restauranger, delar av transportsektorn samt kultur-, nöjes- och fritidstjänster har andra branscher klarat Coronakrisen relativt bra.

– Vi ser en tydlig återhämtning för företagstjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Detta beror till stor del på att industriproduktionen har ökat igen. Dessutom råder en ökad optimism inför den närmaste framtiden, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

Jämfört med övriga branscher klarade sig informations- och kommunikationsföretagen relativt bra redan i krisens inledning. Branschen har dessutom kommit tillbaka starkt.

– I januari 2021 var produktionen tre procent högre än innan krisen, och många företag förväntar sig att efterfrågan kommer öka ytterligare. Inom branschen har företagen framgångsrikt ställt om till hemarbete, säger Patrick Joyce.

Produktionen av företagstjänster inom personaluthyrning, fastighetsservice, resor och andra stödtjänster rasade under förra våren med 15 procent. Nu ser det bättre ut men produktionen i januari var fortfarande åtta procent lägre än ett år tidigare.

– För bemanningsbranschen, som ligger tidigt i konjunkturcykeln, innebar slutet av fjolåret en ordentlig uppryckning. Mellan tredje och fjärde kvartalet ökade omsättningen med 17 procent men det kompenserar inte den stora nedgången tidigare under året, säger Patrick Joyce.

Under det fjärde kvartalet 2020 minskade antalet anställda i tjänstesektorn med 64 000 personer jämfört samma kvartal året innan, de flesta från besöksnäringen och transportbranschen.

– För Almegaförbundens del är det främst privat vård och omsorg och personaluthyrning som drabbats av personalnedskärningar. I dessa branscher har antalet anställda minskat med 14 500 respektive 7 500 personer på ett år. Sysselsättningen ökade dock i båda branscherna under det fjärde kvartalet 2020, säger Patrick Joyce.

Tjänsteföretagen är försiktigt optimistiska om sin framtida personalsituation. Inom samtliga tjänstebranscher – förutom researrangörer, transporter samt juridiska och ekonomiska konsulter – förväntar sig företagen att öka personalstyrkan framöver.

– Arbetslösheten har slutat att öka. Men sysselsättningen hålls delvis uppe genom korttidspermitteringar. I februari var fortfarande 54 000 personer i näringslivet permitterade, säger Patrick Joyce.