Hoppa till innehåll

Tre nya avtal tecknade med Kommunal

Almega Tjänsteföretagen har tecknat tre nya kollektivavtal med fackförbundet Kommunal. De nya avtalen gäller banarbetare vid travbanor, personal hos ridhusföretag samt trav och galopptränare och sträcker sig över 29 månader. Den totala löneökningsnivån är 5,4 procent vilket även inkluderar pensionsavsättningar.

– Förhandlingarna har förts i en positiv anda där bägge parter på ett konstruktivt sätt försökt hitta fungerande villkor. Vi är nöjda med att samtliga delar i avtalen ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har kommit överens om, säger Annette Gärling, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteföretagen.

Avtalen löper under 29 månader, från och med den 1 januari 2021 till den 31 maj 2023 och innebär löneökningar vid två revisionstillfällen, den 1 januari 2021 och 1 juni 2022.

Avtalen inom omfattar drygt 200 medlemsföretag med totalt närmare 2 000 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.