Hoppa till innehåll

Nytt bingoavtal med HRF

Almega Tjänsteföretagen har träffat ett nytt kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, HRF, för personal på bingohallar. Det nya avtalet sträcker sig över 35 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Det är glädjande att vi har tecknat ytterligare ett avtal inom märket, det vill säga de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har kommit överens om. Det har funnits en gemensam vilja att få till bra villkor för såväl medarbetare som företag, vilket är extra viktigt i en bransch som drabbats hårt av pandemin, säger Maria Gill, avtalsansvarig förhandlare på Almega Tjänsteföretagen.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.