Hoppa till innehåll

Nytt avtal för arenor, bad- och idrottsanläggningar

Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal på området arenor, bad- och idrottsanläggningar. De nya avtalen sträcker sig över 30 månader och har en total löneökningsnivå om 5,4 procent inklusive pensionsavsättningar.

– Det är glädjande att vi har kunnat teckna ytterligare ett avtal inom märket, det vill säga inom de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har kommit överens om. Det har varit extra viktigt i denna bransch som drabbas hårt av pandemin och med nedstängningar som följd. Förhandlingarna har varit konstruktiva och båda parter har velat hitta villkor som fungerar långsiktigt, säger Thomas Lansing, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteföretagen avtalsområde arenor, bad och idrottsanläggningar.

Avtalet löper under 30 månader, från och med den 1 januari 2021 till den 30 juni 2023 och innebär löneökningar med 681 kr från den 1 februari 2021 och 549 kr från den 1 juli 2022.

Avtalet omfattar medlemsföretag med totalt omkring 250 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.