Avtal om förlängning av korttidsarbete avseende Almega Tjänste­förbunden Lagring och Distribution har träffats med Handelsanställdas Förbund