Hoppa till innehåll

Almegas avtalsrörelse – 100 avtal i hamn

Det nya kollektivavtalet för arenor, bad- och idrottsanläggningar blev Almegas hundrade avtal i årets avtalsrörelse. En i många avseenden annorlunda avtalsrörelse är därmed inne på upploppet. ”Jag tror att vi kan ha sett ett skifte i tillvägagångssätt och tonläge under denna avtalsrörelse”, säger Stefan Koskinen, chef för arbetsgivarsamverkan på Almega.

– Nu är det visserligen inte färdigförhandlat på alla områden, men jag tycker hittills att årets upplaga har varit betydligt mindre konfliktfylld än tidigare. Att ha olika viljor ligger i förhandlingens natur men med ett konstruktivt givande och tagande har många avtal kunnat tecknas i samförstånd, säger Stefan Koskinen.

Samförstånd har även präglat de avslutade förhandlingarna med Kommunal på området arenor, bad- och idrottsanläggningar. Avtalet blev det hundrade i ordningen för Almegas förbund.

– Det är glädjande att vi har kunnat teckna ytterligare ett avtal inom märket. Det har varit extra viktigt i denna bransch som drabbas hårt av pandemin och med nedstängningar som följd. Förhandlingarna har fokuserat på att hitta villkor som fungerar långsiktigt, säger Thomas Lansing, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteföretagen avtalsområde arenor, bad och idrottsanläggningar.

Årets avtalsrörelse har också förts mot en annorlunda fond. Förutom att effekterna av pandemin har försatt såväl företag som medarbetare i pressade situationer, ledde pandemin inledningsvis till att avtalsrörelsen sköts upp. Och när det väl blev dags var tiden nedkortad. Även förhandlingarna har till stor del skett under helt andra former.

– De allra flesta möten i och omkring förhandlingarna sker på distans. Och med tanke på utfallet hittills, tycks denna påtvingade digitaliseringsskjuts slagit väl ut. Sedan får man komma ihåg att riktigt svåra situationer så är fysiska möten överlägsna. Därför har också de två medlingar som Almega varit inne i bedrivits fysiskt i coronasäkrade lokaler hos Svenskt Näringsliv, säger Stefan Koskinen.

Sammanlagt kommer Almega för sina drygt 11 000 medlemsföretags räkning att ha tecknat 130 avtal i årets avtalsrörelse. Det är flest av alla arbetsgivarorganisationer.

– Med så pass många avtal är det givetvis inte möjligt att nå konsensus i samtliga. Ibland får det bli en kompromiss med både dess goda och dåliga sidor. Men det tecknas alltid avtal. Det är det som är det bärande i den svenska modellen, säger Stefan Koskinen.