Hoppa till innehåll

Vård­företagarna tecknar nytt avtal med Kommunal

Almega Vårdföretagarna har tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. Det nya avtalet gäller personlig assistans och sträcker sig över 29 månader. Den totala löneökningsnivån är 5,4 procent inklusive avräkningar.

– Förhandlingarna har präglats av en gemensam önskan att nå villkor som är hållbara för bägge parter. Vi är nöjda med att avtalet håller sig inom märket eftersom det är de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har kommit överens om, säger Daniel Andersson, avtalsansvarig förhandlare för Almega Vårdföretagarna.

Avtalet löper från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2023, och innebär löneökningar per heltidsanställd med 679 kronor från den 1 februari 2021 och 557 kronor per heltidsanställd från den 1 juli 2022. Avtalet innehåller även en extra satsning på jourersättningen som finansierats inom ramen för avtalsvärdet.

Avtalet som berör personliga assistenter omfattar omkring 220 medlemsföretag med närmare 27 000 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.