Hoppa till innehåll

Tjänste­förbunden tecknar avtal inom spel och kasino

Almega Tjänsteförbunden har tecknat nya kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer samt Unionen inom spel och internationella kasinon. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent som även inkluderar pensionsavsättningar.

– Dialogen har varit konstruktiv under förhandlingarna och samtliga parter har visat en vilja att gemensamt hitta villkor som fungerar. Vi är nöjda med att samtliga delar i avtalen ryms inom märket vilket utgör de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt kommit överens om, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteförbunden.

Avtalen gäller från och med den 1 februari 2021 och sträcker sig till den 30 juni 2023 och innebär löneökningar med 2,9 procent från den 1 februari 2021 och 1,8 procent från den 1 juli 2022.

Ökade avsättningar till Flexpension sker därutöver med 0,3 procent från den 1 februari 2021 och 0,4 procent från den 1 juli 2022.

Avtalen omfattar anställda i en handfull medlemsbolag, däribland Svenska Spel.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.