Nytt Friskoleavtal med Kommunal för tiden 1 januari 2021 – 31 oktober 2023