Hoppa till innehåll

Nya kollektivavtal tecknade inom kommunikation

Almega Tjänsteförbunden har tecknat nya kollektivavtal inom kommunikation med akademikerförbunden Akavia, SRAT och Sveriges Ingenjörer samt med Ledarna. De nya avtalen ryms inom märket och inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar.

– Det har genomgående varit en konstruktiv dialog under förhandlingarna och vi är mycket glada över att ha kunnat enas om ytterligare avtal inom märket, alltså som de kostnadsramar som arbetsmarknadens parter gemensamt har beslutat om, säger Einar Humlin, ansvarig förhandlare för Almega Tjänsteförbunden.

Avtalen gäller från och med 1 januari 2021 och sträcker sig till 31 juli 2023.

Avtalet med Akavia, SRAT och Sveriges Ingenjörer innebär löneökningar med 2,9 procent från den 1 mars 2021 och 1,8 procent från den 1 augusti 2022. Ökade avsättningar till Flexpension sker därutöver med 0,3 procent från den 1 mars 2021 och 0,4 procent från den 1 augusti 2022.

Med Ledarna gäller ett så kallat lokalt lönebildningsavtal utan angivna centrala löneökningstal.

Avtalen omfattar anställda på ett 20-tal företag med totalt omkring 23 000 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.