Hoppa till innehåll
Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Ny Almega­rapport: Välfärden vinner 1,7 miljarder på kompetens­invandring

Frågan om kompetensinvandring är en omdiskuterad fråga. Kritiker menar att den skadar arbetsmarknaden och välfärden. Almega presenterar i en ny rapport helt nya SCB-siffror som slår fast att kompetensinvandring är en stor plusaffär för välfärden.

– Om regelverket för kompetensinvandring ska förändras måste det bygga på kunskap om hur det verkligen ser ut. Ingen har tidigare räknat på detta och därför tyckte vi att det var på tiden, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Den internationella konkurrensen mellan företag om topptalanger har hårdnat de senaste åren. För svensk del har dagens öppna regelverk för kompetensinvandring hittills varit en fördel i kampen om högkvalificerad arbetskraft. Kritiker menar dock att kompetensinvandrare tar jobb från svagare grupper i samhället och många försörjer sig på bidrag. I en ny rapport kan Almega visa ett detta inte stämmer.

– Vår kartläggning visar att kompetensinvandringen ger ett ekonomiskt överskott till den offentliga sektorn på 1,7 miljarder kronor. Kompetensinvandrarna står alltså inte bara för sina egna och sina anhörigas kostnader utan bidrar i högsta grad till vår allmänna välfärd, säger Andreas Åström.

– Kritiken mot kompetensinvandringen är väldigt onyanserad. Bortser man från säsonganställda så arbetar nio av tio kompetensinvandrare i yrken som kräver minst gymnasieutbildning, säger Andreas Åström.

Rapporten visar även att kompetensinvandringen inte ökar konkurrensen om jobben nämnvärt. Inom 92 procent av de yrken som beviljas flest arbetstillstånd råder det antingen brist på arbetskraft eller så ökar antalet arbetstillfällen.

– De fyller luckor i bristyrken och bidrar därmed till att få företag att växa och skapa nya arbetstillfällen för andra. Dessutom är kompetensinvandringen i huvudsak tillfällig, säger Andreas Åström.

I debatten finns förslag på att höja kraven på hur mycket en arbetskraftsinvandrare minst måste tjäna och att inkomsten måste vara ännu högre om man har med sig anhöriga.

– Vår undersökning visar att det inte behövs något försörjningskrav eftersom alla kompetensinvandrare i princip redan är självförsörjande. Vår kartläggning visar att endast 19 personer fick ekonomiskt bistånd under år 2018, säger Andreas Åström och fortsätter:

– Almegas rapport visar att kompetensinvandrare fyller viktiga luckor på arbetsmarknaden. De ger mycket mer till Sverige än vad de tar emot. Välfärden vinner på kompetensinvandring, avslutar Andreas Åström.