Tjänste­företagen träffar nytt avtal med Transport