Hoppa till innehåll

Tillsvidare­avtalet med Vård­förbundet bransch Äldreomsorg (F) har justerats

I samband med parternas årliga översyn har parterna enats om en del förändringar i avtalet.

Löneavtalen förändras

Löneavtalen har kompletterats med texter som ska uppmuntra en prioritering av särskilt yrkesskickliga. Parterna ska under våren 2021 ta fram informationsmaterial kring löneavtalet som ska underlätta tillämpningen.

Parterna ska även ta fram ett gemensamt dialogmaterial som ska kunna användas vid lönesamtal m.m. Vårdföretagarna och Vårdförbundet planerar även att följa upp hur löneavtalen tillämpas och vi kommer att ordna och bjuda in till gemensamma digitala lönekonferenser.

Förändring när det gäller föräldraledighetstillägget

Från den 1 juli 2021 ska föräldraledighetstillägget betalas ut månadsvis under föräldraledighetsperioden om inte arbetsgivaren och medarbetaren kommer överens om annat. Fram till dess gäller den gamla regeln om att halva beloppet betalas ut när medarbetaren går på ledigheten och resterande belopp när medarbetaren återkommit i arbete under tre månader.

Förändringar när det gäller att avsluta anställning för den som fyllt 68 år

Parterna har tagit in en regel i avtalet som innebär ett förenklat förfarande för att avsluta anställningen för den som fyllt den nya LAS-åldern 68 år (från 1 januari 2023 69 år)

Nya ersättning vid OB, förskjuten tid och beredskap

T.o.m.

2021-06-30

Fr.o.m.

2021-07-01

Fr.o.m.

2022-01-01

1. O-tilläggstid A 103:70 107:23 109:37
2. O-tilläggstid B 53:00 54:80 55:90
3. O-tilläggstid C 45:40 46:94 47:88
4. O-tilläggstid D 21:50 22:23 22:68

Lönetillägg för förskjuten tid höjs till 20:58 per timme från 2021-01-01 och till 20:99 kr per timme från 2022-01-01

Ersättning vid beredskap höjs till 14:48 kr per timme från 2021-01-01 och till 14:77  kr per timme från 2022-01-01.

Protokoll Vårdförbundet Äldreomsorg (inloggning krävs)