Hoppa till innehåll
Richard Orgård blir förbundsdirektör för Almegas nya förbund Säkerhetsföretagen

Säkerhets­företagen blir Almegas nionde förbund

Almega växer då Säkerhetsföretagen ansluter till förbundsgruppen vid årsskiftet. Till positionen som ny förbundsdirektör har förbundsstyrelsen även rekryterat Richard Orgård, med bakgrund inom såväl Almega som branschen han kommer företräda.

Den första januari 2021 ansluter Säkerhetsföretagen, som organiserar bevakningsföretag, värdetransportörer, parkeringsföretag samt lås- och larmspecialister, till Almega och bildar ett nytt förbund, förbundsgruppens nionde.

– Det är mycket glädjande att få välkomna Säkerhetsföretagen till Almegafamiljen. Säkerhetsföretagens medlemmar är betydelsefulla aktörer inom tjänstesektorn men även i samhället och det känns angeläget att få stötta dem inom bransch- och arbetsgivarfrågor. Att de vänder sig till Almega är ju självklart också ett kvitto på att vi gör nytta för våra medlemmar, säger Almegas vd Thomas Erséus.

När förbundet nu ansluter till Almega innebär det ett tillskott på omkring 150 nya medlemsföretag med drygt 17 000 anställda.

– Den expertis och bredd som finns inom Almega kommer vara värdefull för Säkerhetsföretagen när vi tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemsföretag oavsett om det sker genom påverkansarbete, arbetsgivarservice eller kollektivavtalsutveckling. Ytterligare ett tungt skäl till varför vi ansluter är att Almega har kontor över hela landet, vilket speglar våra medlemsföretag väl säger Joachim Källsholm, ordförande i Säkerhetsföretagens styrelse.

Till ny förbundsdirektör för Säkerhetsföretagen har förbundets styrelse rekryterat Richard Orgård. Han kommer närmast från en tjänst som arbetsrättsjurist på Almega där han tidigare även varit bransch- och avtalsansvarig för företag inom säkerhetsbranschen. Richard Orgård har också varit HR- och hållbarhetschef på säkerhetsföretaget Securitas Sverige.

– Jag ser mycket fram emot att få vara med och bygga en stark medlemsstyrd organisation och tillsammans med otroligt engagerade medlemsföretag sätta strategier och mål för hur Säkerhetsföretagen ska arbeta i framtiden. Branschens frågor är ständigt aktuella i samhällsdebatten vilket gör det extra spännande och intressant, säger Richard Orgård.

– Våra medlemmar verkar för en ökad trygghet och säkerhet i Sverige, frågor som är högaktuella och utmanande. Tillväxten i branschen är god men för att säkra den framgent krävs ett hårt arbete på många plan. Jag är övertygad om att Richard Orgård kommer leda detta arbete på ett föredömligt sätt som förbundsdirektör för Säkerhetsföretagen, säger Joachim Källsholm.

– Richard Orgård har en lång erfarenhet av såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor och är helt rätt person att driva branschens viktiga frågor samt bidra till förbättrade villkor för hela tjänstesektorn, säger Thomas Erséus vd Almega.