Hoppa till innehåll

Nytt kollektivavtal för bok- och tidskriftsförlag

Medieföretagen har förhandlat fram nytt kollektivavtal (Grå avtalet) med Sveriges Ingenjörer och Unionen. Bland de som omfattas av kollektivavtalet finns tjänstemän inom till exempel bok- och tidskriftsförlag. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader (1 december 2020 – 30 april 2023) med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Förhandlingarna har varit konstruktiva och parterna har haft som tydlig målsättning att i komma i mål i samförstånd. Det är också mycket tillfredsställande att vi har landat på ett avtal som ligger inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, säger Gabriella Forssell, ansvarig förhandlare på Medieföretagen.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.