Hoppa till innehåll

Nytt avtal för ESS, Svenska Rymdaktiebolaget m fl

Almega Tjänsteförbunden bransch Utveckling & Tjänster har idag tillsammans med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna träffat ett nytt avtal för anställda inom bland annat European Spallation Source, Besikta Bilprovning i Sverige AB och Svenska rymdaktiebolaget. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total kostnadsökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi har haft konstruktiva och lösningsorienterade förhandlingar med våra motparter och är särskilt nöjda med att vi nu har kommit överens om ett modernt processlöneavtal utan individgarantier med Unionen, samt att ramen för allmän övertid har utökats. Det avtal vi tecknat idag skapar bra villkor för både medarbetare och företag, säger Roger Solax, förhandlingsansvarig för Almega Tjänsteförbunden bransch Utveckling & tjänster.

Bransch Utveckling & Tjänster  inom Almega Tjänsteförbunden består av 268 medlemsföretag med närmare 8 500 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.