Hoppa till innehåll

Nya avtal inom Medie­företagen

Medieföretagen inom Almega har idag tecknat två nya kollektivavtal med Teaterförbundet som gäller för biografanställda och inläsare av talböcker för personer med läsnedsättning. Båda avtalen löper på 29 månader och har en kostnadsökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Våra förhandlingar med motparten har varit konstruktiva med en gemensam vilja att komma överens. Vi har tagit ansvar och tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om. Inom biografavtalet har vi dessutom infört flexiblare arbetstidsregler anpassade för branschen, säger Louise Bjarnestam, ansvarig avtalsförhandlare på Almega Medieföretagen.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.