Hoppa till innehåll
grupp med medarbetare i samtal

Låt organisationen göra chefen bättre 

Ledarskap lyfts ofta fram som en viktig faktor för att medarbetarna ska må bra på jobbet, men chefernas egen arbetsmiljö glöms lätt bort. Läs varför experterna menar att det inte är lika viktigt att utvärdera chefen, som att granska arenan där arbetet ska utföras.

I rapporten ”Framtidens ledarskap” lyfter arbetslivsforskaren Christine Mellner fram förmågan att leda sig själv och andra på ett hållbart sätt, som en av de största utmaningarna för framtidens ledare. Och för att lyckas med sitt uppdrag behöver företag se över hur arbetet organiseras, så att chefernas tid inte äts upp av administration, säger hon i rapporten:

– Jag tror att om man vill lösgöra potentialen i en organisation så ska man satsa på att återanställa den typen av kringresurser som stöttar chefer. Företag blir inte effektivare och mer lönsamma om människor inte har hållbara förutsättningar att utföra sitt arbete, utan blir överbelastade. Det här är ödesfrågor för utvecklingen av ett hållbart arbetsliv där hållbart och hälsofrämjande ledarskap är centralt.

Maria Morberg, arbetsmiljöexpert på Almega, stämmer in i rapportens slutsats:

– Vi behöver ställa oss frågan vad cheferna behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag och bli hållbara, både på kort och lång sikt. Förutsättningar för ett gott ledarskap ger i sin tur positiva ringar på vattnet och förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö.

För att få veta hur en organisation ska se ut för att ge möjligheter till ett bra ledarskap, tipsar Maria Morberg om forskningsprojektet Chefios. Den första rapporten kom redan 2008 och slutsatserna håller än i dag, menar Maria Morberg, då de sätter ljuset på att det är viktigare att få koll på organisation än att fokusera på chefen som individ:

– Faktorer som spelar roll för chefens arbetsmiljö är till exempel förutsättningar för kommunikation, både med egna cheferna och experter – och med de egna medarbetarna. Det är också viktigt att chefsuppdraget är tydligt och begränsat. Ytterligare en viktig faktor är hur de organisatoriska resurserna ser ut, i form av kompetenta medarbetare och tillgången till administrativt stöd. Att satsa på en organisatorisk plattform stöttar chefen till att göra ett bra jobb, ger ett mer långsiktigt perspektiv.

För att komma igång med det här arbetssättet rekommenderar Maria Morberg att använda sig av de gratis verktyg som finns på Prevent.se och Suntarbetsliv.se.

– Mitt personliga favoritavsnitt i ett av verktygen handlar om tidsstudier, för att ta reda på vad chefen faktiskt gör på dagarna: Är uppdraget mycket splittrat? Innehåller det onödiga uppgifter? Tar chefen på sig uppgifter som ingen egentligen förväntar sig att han eller hon ska göra?

Maria Morberg påpekar att inte analysera vad arbetstiden faktiskt går åt till kan påverka måendet negativt:

– Studier visar att höga krav kan upplevas som okej om arbetsuppgiften är relevant. Det chefen skattar som legitima uppgifter, det vill säga att de tillhör kärnuppdraget, ger positiv energi, medan det som upplevs som illegitima arbetsuppgifter kan bli en stressfaktor och påverka negativt.