Hoppa till innehåll

Almega instämmer i behovet av en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att minska smittspridningen av Covid-19.

En stor brist är dock att frågan om ersättning till branscher och enskilda företag som lider ekonomiska skada till följd av tillämpningar av lagen inte berörs, och hänvisning sker istället till rådande stödåtgärder och krispaket.

– Det måste vara glasklart för företagen vad som gäller kring ekonomiska ersättningar om deras verksamhet stängs ner. Näringslivet måste veta vad det har att förhålla sig till om det ska finnas en chans till planering och anpassning av verksamheter, säger Andreas Åström.

– Hittills har beskeden om ersättningar till företagen kommit alltför sent och därmed lett till onödiga  jobbförluster och företagsnedläggningar. Detta måste därför förtydligas, säger Andreas Åström.