Hoppa till innehåll

Fem nya kollektivavtal för lager och distribution

Tjänsteförbunden, Tjänsteföretagen och Medieföretagen inom Almega har tecknat nya kollektivavtal för lager och distribution med Handelsanställdas förbund och Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader och har en total kostnadsram om 5,4 procent som inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar.

– Förhandlingarna har varit lösningsorienterade och skett i en anda av samförstånd mellan parterna. Det är mycket glädjande att vi kunnat teckna ytterligare avtal som ligger inom de ramar som arbetsmarknadens parter är överens om, säger Kenneth Lidgren som varit ansvarig förhandlare för de tre Almegaförbunden: Tjänsteförbunden, Tjänsteföretagen och Medieföretagen.

Avtalen sträcker sig över 29 månader och gäller från och med 1 november 2020 t o m 31 mars 2023.

Avtalen som Almega Tjänsteförbunden och Medieföretagen har tecknat med Handelsanställdas förbund innebär löneökningar med 718 kronor per månad från den 1 november 2020 och 529 kronor per månad från den 1 april 2022.

Almega Tjänsteföretagen har tecknat två avtal med Handelsanställdas förbund, ett för lagerpersonal och chaufförer samt ett för fryshus. Dessa avtal innebär löneökningar med 794 respektive 841 kronor per månad från den 1 november 2020 och 619 respektive 641 kronor per månad från den 1 april 2022. 

För samtliga avtal gäller avräkning för ökade kostnader i och med en sänkt ålder för intjänande till tjänstepension.

För tjänstemän inom lager och distribution har Almega Tjänsteförbunden tecknat avtal med Unionen. Detta avtal innebär löneökningar med 2,9 % från den 1 december 2020 och 1,8 % från den 1 maj 2022. Ökade avsättningar till Flexpension sker därutöver med 0,3 procent från den 1 november 2020 och 0,4 procent från den 1 maj 2022.

Avtalen omfattar omkring 50 företag med drygt 3000 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.