Hoppa till innehåll
Almegas tjänsteindikator Q4 2020

Återhämtning med förhinder

Läget i den privata tjänstesektorn är fortfarande pressat. Situationen är inte lika mörk som i våras, men det är fortfarande en lång väg tillbaka till läget som rådde innan krisen. Detta visar Almegas senaste tjänsteindikator som tar tempen på den privata tjänstesektorn.

År 2020 har varit utmanande för tjänstesektorn. Under årets tredje kvartal var tjänsteproduktionen 4,6 procent lägre än samma kvartal 2019. Under det andra kvartalet var dock fallet nio procent så det går åtminstone åt rätt håll.

Almegas senaste tjänsteindikator, Återhämtning med förhinder, visar att de branscher som hade det tuffast under krisens inledning fortfarande är hårdast drabbade. Produktionen av företagstjänster inom personaluthyrning, fastighetsservice, resor och andra stödtjänster till företag som exempelvis städning var i maj 17 procent lägre än i maj förra året.

– Vi ser en viss återhämtning i dessa branscher men produktionen under oktober var fortfarande nästan tio procent lägre än i oktober året innan. Inom Kompetensföretagen, där framför allt bemanningsföretag ingår, var omsättningen under det tredje kvartalet 21 procent lägre än samma kvartal året innan, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Bland de branscher där återhämtningen tycks ha kommit längst återfinns företagstjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. I maj var produktionen i dessa branscher elva procent lägre jämfört med i maj 2019. I oktober var produktionen 1,4 procent lägre än i oktober förra året.

– Efterfrågan på dessa företagstjänster bestäms till stor del av hur industrin och byggsektorn utvecklas. Om byggkonjunkturen hålls uppe och industrin fortsätter att återhämta sig så ser framtiden försiktigt ljus ut men risken för bakslag finns fortfarande, säger Patrick Joyce.

Under årets tredje kvartal var antalet anställda i tjänstesektorn 81 000 personer färre än under samma kvartal året innan. Och enligt Almegas arbetsmarknadsindikator fortsätter sysselsättningen i den privata tjänstesektorn att försämras även under det fjärde kvartalet

– Det är främst inom ett par tjänstebranscher som jobben har försvunnit. Givetvis inom hotell och restaurang, men även privat vård och omsorg har drabbats då äldre avstått från hemtjänst och inflyttning på äldreboenden, säger Patrick Joyce.

I november var tjänsteföretagen mindre pessimistiska om sin framtida personalsituation än direkt efter sommaren.

– Man får dock inte glömma att sysselsättningen hållits uppe genom systemet med korttidspermitteringar. Under oktober, alltså innan den andra vågen av smittspridning tog fart, var fortfarande närmare 80 000 personer i näringslivet korttidspermitterade, säger Patrick Joyce.