Slutförhandlingar om nytt kollektivavtal för IT pågår