Hoppa till innehåll
Gabriella Nordgren, Almega

Märket är satt – så förbereder du inför kommande lönerevision

På grund av pandemin beslöt Industrins parter i våras att prolongera vårens avtalsförhandlingar, men nu är ett nytt märke satt. Almegas arbetsrättsexpert ger råd om hur du som arbetsgivare kan agera för att stå väl rustad inför årets lönerevision.

Almega tecknar i denna avtalsrörelse 130 avtal och nu inleds förhandlingar för att teckna nya, centrala avtal för respektive avtalsområde. Här kan du läsa när just ditt kollektivavtal förhandlas. Men vad ska man som arbetsgivare tänka på gällande löneprocessen.

– Nyckeln till en lyckad löneprocess är ofta att skapa rätt förväntningar som är förankrade i den kontext företaget och medarbetaren befinner sig i. Det skapas genom en tydlig kommunikation och dialog med chefer, medarbetare och lokala fackliga representanter, säger Gabriella Nordgren, arbetsrättsexpert på Almega.

Hon menar att för att modellen med individuell och differentierad lön ska fungera som en vinna-vinna-situation för både företaget och medarbetarna behövs regelbunden dialog och återkoppling – både om hur företaget går och om individens prestation.

– Då blir resultatet förståeligt och förutsägbart, vilket ger en legitimitet till löneutfallet, oavsett hur stort eller litet det blir. Det är extra viktigt i år, när vissa branscher har fått ett uppsving medan andra kämpar för sin överlevnad. Medarbetarna måste bli medvetna om situationen på det egna företaget, säger Gabriella Nordgren.

Under tiden som de centrala förhandlingarna pågår kan du som arbetsgivare förbereda löneprocessen i det egna företaget. Det mesta av arbetet i löneprocessen kan göras innan det centrala kollektivavtalet är klart, säger Gabriella Nordgren och tipsar om de tre viktigaste stegen i en lyckad löneprocess:

1. Strategi och mål

Börja med att gå igenom företagets lönepolicy, riktlinjer och lönekriterier för att kontrollera om de behöver uppdateras. Säkerställ att de är väl kända för lönesättande chefer, medarbetare och fackliga representanter. Kontrollera att det är tydligt vilken strategi och vilka mål företaget har och se till att alla förstår vad som premieras vid lönesättning på ert företag.

2. Sätt ramarna

Hur går verksamheten och hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för ert företag? Se över lönestrukturen och gör eventuella prioriteringar. Vilka individer har gjort extra bra ifrån sig? Finns det någon som har en kompetens som är extra viktig att behålla? Är lönespridningen tillräckligt stor?

3. Gör en tids- och kommunikationsplan

Även om själva siffran för den nya lönen fortfarande förhandlas, går det utmärkt att genomföra alla övriga steg i löneprocessen innan det centrala kollektivavtalet är klart. Gör en tydlig plan för när och hur stegen ska genomföras. Kontrollera avtalen för din bransch, det finns avtal som avviker. När det centrala kollektivavtalet för er bransch är klart får ni information om förutsättningarna via Arbetsgivanytt och då kan ni slutföra lönerevisionen.