Hoppa till innehåll
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Almega starkt kritiska till Industriparternas uppgörelse

I natt blev avtalet mellan industrins parter klart då man kom överens om ett 29 månaders avtal om 5,4 procent inklusive en särskild låglönesatsning och ökade pensionsavsättningar. Almega är starkt kritiska till nivån i överenskommelsen. ”Vi kan konstatera att denna gång har industrins parter inte lyckats komma överens om en normering som tar hänsyn till hela näringslivet. Det är djupt olyckligt och inte minst för alla de företag och jobb som står på spel”, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef inom Almega.

– Om det här avtalet får fullt genomslag bland våra branscher riskerar följderna att bli katastrofala. Att många företag hittills har kunnat undvika massuppsägningar är tack vare statliga stöd. Antalet korttidspermitterade i tjänstesektorn var i september 85 000 och nu står hela branscher återigen i praktiken inför näringsförbud. Det kommer att innebära stora svårigheter för företagen att klara sig och dagens korttidspermitteringar kommer att omvandlas till varsel och uppsägningar för många medarbetare, säger Stefan Koskinen

– Den här gången har Industrins parter misslyckats. En löneökning på 5,4% inklusive låglönesatsning och ökade pensionsavsättningar kommer inte att vara möjliga. Högre löner fungerar om det finns en höjd produktivitet, men i vissa delar av våra branscher är produktiviteten just nu noll. Det går inte ihop, säger Stefan Koskinen

Den privata tjänstesektorn utgör mer än hälften av Sveriges BNP. Mellan januari och augusti sjönk produktionsvärdet enligt SCB i tjänstesektorn med 6,3%. Stora delar av Almegas medlemsföretag är fortfarande hårt drabbade av den pågående pandemin. Sedan den 1 mars har 82 000 personer i tjänstesektorn varslats om uppsägning. Almega uppskattar, utifrån siffror hos Arbetsförmedlingen, att 36 000 av dem redan är uppsagda och att ytterligare 16 000 med stor sannolikhet kommer att bli uppsagda. 

– Med tanke på den djupa kris många av våra medlemsföretag befinner sig i utgår vi från att våra fackliga motparter förstår det läget och bidrar konstruktivt till löneavtal som är hållbara, och som tar hänsyn till det allvarsamma läget som många branscher befinner sig i. Nu behöver alla parter ta ansvar för situationen, menar Stefan Koskinen

– I årets avtalsrörelse förhandlar vi 130 avtal, fler än någon annan på svensk arbetsmarknad. Nattens överenskommelse mellan Industrins parter är verklighetsfrånvänd och riskerar att få katastrofala följder för stora delar av tjänstesektorn, avslutar Stefan Koskinen.