Hoppa till innehåll

Ny bok: Berättelsen om Almega

I den nyss utgivna boken Berättelsen om Almega beskriver Göran Trogen hur organisationen, lönebildningen och arbetsrätten utvecklades under hans tid som VD.

1990-talet var omvandlingarnas tid i det svenska näringslivet, även för arbetsgivarnas organisationer. Almega bildades 1992 och utvecklades under denna tid till den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Göran Trogen

Göran Trogen var VD för Almegas föregångare SAFs Allmänna Grupp från 1986 och var Almegas förste VD till 2003, varefter han kvarstod som förbundsdirektör för it-företagen till 2006.

I sin nyskrivna bok Berättelsen om Almega beskriver han hur organisationen, lönebildningen och arbetsrätten utvecklades under hans tid som VD. Han ger även utförliga bilder inifrån av förhandlingar och diskuterar den Svenska Modellens framtid.

Varför har du har skrivit boken om Almega?

– Främsta skälet var att jag ville dokumentera den historiska utvecklingen inom SAF och Almega sedan jag 1970 började som arbetsrättsjurist på Allmänna Gruppen. Men jag ville även dela med mig av erfarenheter till efterkommande kollegor och andra intresserade av arbete med organisationsförändringar, förhandlingar och arbetsrätt. En aktuell fråga är ju arbetsrätten, där slutsatserna i min bok är att ett system med kollektivavtal är att föredra framför lagstiftning, främst beroende på att avtal medför ett gemensamt ansvar för parterna, vilket LAS aldrig gjorde.

Boken beskriver på ett väldigt fint sätt hur vår nuvarande lönebildning kom till och utvecklades. Du var ju en stor del av den utvecklingen. Hur tror du lönebildningen kommer utvecklas framöver?

– Den kommer med all säkerhet att fortsätta att utvecklas mot lokal lönebildning enligt den modell som vi på Almega skapade med Ledarna 1992, det som idag litet vanvördigt kallas sifferlösa avtal. Det har tagit mycket längre tid att införa dessa avtal än jag trodde då, men det går stegvis framåt med Almega i täten. Sifferlösa avtal omfattar idag nära 40 % av arbetsmarknaden. Det gäller att företagen vårdar dessa avtal och i boken beskriver jag hur detta bör gå till.

Du har ju varit VD på Almega under många år – vad är du mest stolt över?

– Det är att Almega kunde bildas och utvecklas från att ha varit en arbetsgivarorganisation för både industri- och tjänsteföretag till att bli som idag en organisation för tjänsteföretag med både arbetsgivarfrågor och näringspolitik på agendan. Jag är även stolt över att tillsammans med goda medarbetare ha skapat och utvecklat den lokala lönebildningsmodellen. Jag deltog även aktivt vid tillkomsten av Industriavtalet 1997, vilket satte punkt för en 25-årig period av misslyckad lönebildning.

Varför ska man läsa din bok?

– För att få en initierad beskrivning ur ett arbetsgivarperspektiv av den starka händelseutveckling som ägt rum inom lönebildning, avtalsförhandlingar och arbetsrätt fram till idag. Det ger en nödvändig bakgrund för att kunna diskutera framtidens lösningar.  Boken ger även medlemsföretagen en bild av varför Almega ser ut som organisationen gör idag.