Hoppa till innehåll

60 000 jobb i tjänstesektorn på spel – Almega har siffrorna län för län

Under de senaste månaderna har det ekonomiska läget i Sverige förbättrats. Men bilden är splittrad och för delar av näringslivet är läget fortsatt akut.
”Ersättningen för korttidsarbete måste förlängas annars är massuppsägningar ett faktum”, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Hittills under pandemin har 35 000 personer inom den privata tjänstesektorn blivit av med jobbet. Enligt beräkningar som Almega har gjort utifrån SCB:s arbetskraftsundersökning och statistik från Arbetsförmedlingen riskerar ytterligare närmare 60 000 jobb försvinna.

– Det handlar om anställda som idag antingen är varslade eller permitterade. Utan förlängd ersättning för korttidsarbete är det omöjligt för företagen att behålla dessa medarbetare, säger Andreas Åström.

Reglerna för korttidsarbete är utformade så att stöd endast beviljas i nio månader under en 24-månadersperiod. Tidsgränsen är satt till nio månader för att olönsamma företag inte permanent ska skyddas av statliga medel vid exempelvis en akut finanskris.

– Nu har vi en långdragen pandemi där delar av näringslivet på grund av restriktioner i praktiken är belagd med verksamhetsförbud. När möjligheten till korttidsarbete försvinner vid årsskiftet står många i grunden livskraftiga tjänsteföretag inför stora uppsägningar eller i värsta fall konkurs, säger Andreas Åström.

Internationella valutafonden har slagit fast att detta är den värsta krisen sedan 30-talets stora depression och förordar att de statliga ersättningssystemen förlängs. Länder som Tyskland och Österrike har redan beslutat om att förlänga korttidsarbetet.

– Givet den ökande smittspridningen kommer fler länder att följa deras exempel. Vi kräver att politikerna avskaffar niomånadersregeln och förlänger möjligheten till korttidsarbete till juni 2021, säger Andreas Åström.

Om stöd till korttidsarbete:

Korttidspermittering innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Det statliga permitteringsstödet beviljas i dagsläget endast i nio månader under en 24-månadersperiod. Vid årsskiftet försvinner företagens möjlighet till att söka permitteringsstöd.

Antal personer inom den privata tjänstesektorn som redan är uppsagda samt som riskerar uppsägning om stödet för korttidsarbete inte förlängs.

Län

Varslade            redan uppsagda

Varslade          riskerar uppsägning

Korttidspermitterade riskerar uppsägning

Riskerar uppsägning totalt

Stockholms län

17 600

7 800

16 500

24 300

Uppsala län

500

200

900

1 100

Södermanlands län

600

200

700

900

Östergötlands län

1 200

500

1 100

1 600

Jönköpings län

1 200

500

1 200

1 700

Kronobergs län

300

100

500

600

Kalmar län

700

300

800

1 100

Gotlands län

100

0

200

200

Blekinge län

200

100

300

400

Skåne län

2 200

1 000

4 300

5 300

Hallands län

600

300

1 100

1 400

Västra Götalands län

6 600

2 900

8 400

11 300

Värmlands län

400

200

1 000

1 200

Örebro län

600

200

600

800

Västmanlands län

400

200

600

800

Dalarnas län

500

200

800

1 000

Gävleborgs län

700

300

800

1 100

Västernorrlands län

500

200

600

800

Jämtlands län

300

100

400

500

Västerbottens län

400

200

700

900

Norrbottens län

600

300

600

900

Riket

36 000

16 000

42 000

58 000

Beräkningarna bygger på statistik från Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och SCB:s arbetskraftsundersökningar.