Lönerevision 2020 – påminnelse Tandvård och Dentallaboratorier