Sjukersättning jämställs med annan huvudsaklig sysselsättning i LO-avtalet