Hoppa till innehåll
Uppskjuten fakturering av medlemsavgift

Medlemsrekord – men ingen anledning att fira

Under coronakrisens härjningar har de flesta nyckeltal pekat brant nedåt. Efterfrågan har vikit, tillväxten backat och personalstyrkorna minskat. Ett undantag är Almegas medlemsantal. I takt med att läget har blivit allt mer kritiskt för landets tjänsteföretag, har fler än någonsin valt att bli medlem i organisationen.

– Hade situationen varit en annan hade siffrorna förstås varit glädjande, men i nuläget är det svårt att vara annat än bekymrad. Samtidigt är medlemstillströmningen ändå ett kvitto på att det vi gör för våra medlemmar är värdefullt, och det måste ändå ses som positivt, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Under det första halvåret i år har antalet medlemmar i Almegas åtta förbund ökat med 190 företag, från 10 855 till 11 045 stycken. Förutom förbättrade villkor för tjänsteföretagare och 150 färdigförhandlade kollektivavtal får Almegas medlemmar även tillgång till rådgivning och service i arbetsgivarfrågor av vitt skilda slag. Och trycket på Arbetsgivarjouren och på webbtjänsten Arbetsgivarguiden har varit hårt under våren och sommaren.

– Jourtelefonen har verkligen gått varm under pandemin. Under perioder har vi hanterat närmare dubbelt så många samtal jämfört med normalt. Men siffror är en sak, samtalen handlar om tragedier. Det är företagare som under decennier har byggt upp livskraftiga som nu kämpar för företagens överlevnad, säger Thomas Erséus.

Samtalens art har också speglat krisens olika faser. Från att inledningsvis till största delen ha handlat om hur företagen som arbetsgivare skulle hantera personal som varit i högriskområden, gled de allt mer över till att handla om arbetsbrist och stödåtgärder. Innan sommaren adderades dessutom frågeställningar kring semester i samband med korttidspermittering och i vissa fall uppsägningar under på distans.

– Många av våra medlemmar hör till de företag som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Efterfrågan såväl som produktionen i tjänstesektorn har fortsatt nedåt och drygt två tredjedelar av de personer som är korttidspermitterade jobbar inom den privata tjänstesektorn, säger Thomas Erséus.

Och pandemin har också skördat offer bland företagen. Även om Almegas medlemsantal i juni, 11 088 stycken, var det högsta någonsin har det försvunnit medlemsföretag under krisen. Under det första halvåret har hela 51 medlemsföretag gått i konkurs medan ytterligare 45 har lagt ned sin verksamhet.

– Precis som pandemin är den ekonomiska krisen långt ifrån över. Det är helt avgörande att regeringen visar på uthållighet och fortsätter stötta det svenska näringslivet. I dagsläget är det oerhört viktigt att ersättningarna till företagen förlängs, säger Thomas Erséus.

Dessa krav ingår även i Almegas återstartsprogram Så kickstartar vi tjänstesektorn som nyligen presenterades. Paketet omfattar kickstarts-, hållbarhets- och tillväxtinvesteringar på drygt 150 miljarder, och förslagen är helt avgörande för att rädda jobb och företag.

– Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra situationen för våra medlemsföretag. Och då ska man komma ihåg att ju fler medlemmar vi har, desto starkare blir vår och därmed medlemmarnas röst, säger Thomas Erséus.