Hoppa till innehåll

Fysisk närvaro inte ett krav för bolags- och föreningsstämmor – nytt regeringsbeslut

Under torsdagen, den 7 maj, beslutade regeringen om att lägga fram en proposition med ytterligare tillfälliga åtgärder som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet.

Med anledning av coronapandemin infördes nyligen en tillfällig lag som underlättar för bolag och föreningar att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma för att minimera det fysiska deltagandet. Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder som syftar till att motverka smittspridningen.

Förslagen i regeringens proposition innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även andra rättigheter än rösträtten per post.

Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020.