Hoppa till innehåll

Staten måste stå för sjuklönekostnaden i sommar

Nya siffror från SCB visar att sjukfrånvaron ökar kraftigt i Sverige. I mars 2020 var 98 000 fler personer sjukfrånvarande från jobbet jämfört med mars 2019. Staten har övertagit betalningsansvaret för företagens sjuklönekostnader under april och maj, men kostnaden för mars får företagen betala.

Totalt är nu sjukfrånvaron uppe i 219 000 personer, vilket innebär en ökning med 81 procent. Detta slår hårt mot företag som förutom fallande intäkter även fick kraftigt ökade sjuklönekostnader.

 – Många tjänsteföretag ligger nu ute med stora pengar för de anställdas sjuklön under mars och april. Först i maj kommer de att kunna begära kompensation från Försäkringskassan. Detta är en väldigt tuff jobspost för företagen när kassan snabbt sinar. Hur regeringen har tänkt sig att detta ska fungera är obegripligt, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

-Oron är stor bland tjänsteföretag över vad som ska hända i sommar om de kommer att tvingas börja betala sjuklönekostnaden i juni, juli och augusti. Regeringen måste därför på ett tidigt stadium fatta beslut om att staten står för sjuklönekostnaden även under sommarmånaderna, avslutar Andreas Åström.