Hoppa till innehåll

Personal från Aleris snabbutbildas för att stötta den akuta Covid-19-vården i Stockholm

För att klara av det akuta läge i vården som uppstått på grund av Covid-19 har bland annat Region Stockholm ombett privata vårdaktörer att bistå med vårdpersonal för att underlätta situationen. Aleris och Proliva har nu snabbutbildat 50 personer för att underlätta situationen.

I Region Stockholm har sjukvårdsdirektören Björn Eriksson nu även gett privata vårdgivare utanför sjukhusen i uppdrag att skjuta upp planerad vård. Syftet är att personal inom vården ska frigöras och att skyddsutrustning i första hand kan användas för akutvården.

Aleris och Proliva utgör tillsammans ett team på 50 personer som snabbutbildats vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Omställningen från planerad till akutvård bidrar till bemanningen av all nyskapad intensivvård i Region Stockholm. Exempel på personal från Aleris och Proliva som går in och stöttar den akuta Covid-19-vården är anestesiläkare, anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och operationssköterskor.

-Vi och våra medarbetare har stått beredda att trycka på knappen och mobilisera sedan allvaret i situationen blev uppenbart. Och nu händer det. Vi är enormt stolta över alla våra medarbetare som nu går in och gör en stor insats, vi vet att detta kommer att bli tufft. Men nu handlar det om att rädda liv, säger Aleris chefläkare Bo Wihlborg.

Det är den icke-akuta operationsverksamheten i Region Stockholm som berörs av omställningen och i övriga delar av landet fortgår verksamheten som vanligt.