Förlängning av kollektivavtal och utökad korttidspermittering