Avtal om korttidsarbete för ambulerande tjänstemän träffat med Unionen